Jezdecký festival

jezdecký festival
22. 3. 2019 - 24. 3. 2019

PŘEDBĚŽNÁ SKLADBA SOUTĚŽÍ:

PÁTEK 22. 3. 2019 - SKOKY + SHOW

OD 8.00 HODIN:

Otevřená soutěž č. 1: skoková soutěž ponyhandicap LP 

Otevřená soutěž č. 2: skoková soutěž ponyhandicap SP 

Otevřená soutěž č. 3: skoková soutěž Z (limitovaný čas)

Otevřená soutěž č. 4: skoková soutěž ZL (s návazným rozeskakováním)

 

CCA OD 15.00 HODIN:

Otevřená soutěž č. 5: skoková soutěž L* (na čas)

Otevřená soutěž č. 6: skoková soutěž S* (na čas)


CCA OD 18.00 HODIN:

Otevřená soutěž č. 7: skoková soutěž ST* - Velká cena (s finále pro 10 nejlepších)

Otevřená soutěž č. 8: skoková soutěž Mini-Maxi 

Ukázka: skoková a vozatajská show Jump and Drive

 

SOBOTA 23. 3. 2019 - SKOKY + SPŘEŽENÍ

OD 8.00 HODIN:

Soutěž č. 9: dvoukolová skoková soutěž ponyhandicap LP/SP – finále ZJP 2019

OD 10.00 HODIN:

Soutěž č. 10: dvoukolová skoková soutěž L*/L** – finále ZJP 2019

OD 12.00 HODIN:

Soutěž č. 11: dvoukolová skoková soutěž S*/S** – finále ZJP 2019

 

14.00 - 15.00 HODIN: PŘESTÁVKA

 

OD 15.00 HODIN:

Soutěž č. 12: dvoukolová soutěž jednospřeží – finále ZJP 2019

OD 17.00 HODIN:

Soutěž č. 13: dvoukolová soutěž dvojspřeží – finále ZJP 2019 

OD 19.00 HODIN:

Soutěž č. 14: dvoukolová soutěž čtyřspřeží – finále ZJP 2019 

 

NEDĚLE 24. 3. 2019 - VOLTIŽ + DREZURA


OD 8.00 HODIN:

Soutěž č. 15: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior A – volná sestava

Soutěž č. 16: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior A – volná sestava

Soutěž č. 17: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior B – volná sestava

Soutěž č. 18: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior B – volná sestava

Soutěž č. 19: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior – volná sestava

Soutěž č. 20: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie senior – volná sestava

Soutěž č. 21: voltižní soutěž skupin – kategorie junior – volná sestava

Soutěž č. 22: voltižní soutěž skupin – kategorie senior – volná sestava

 

12.00 - 13.00 HODIN: PŘESTÁVKA

 

OD 13.00 HODIN:

Otevřená soutěž č. 23: drezurní soutěž vJ 2017 – kür

Otevřená soutěž č. 24: drezurní soutěž vY 2017 – kür 

Otevřená soutěž č. 25: drezurní soutěž vIMI 2017 – kür 

Otevřená soutěž č. 26: drezurní soutěž vIM A/B 2018 – kür 

 

Maximální celkový počet startů ve všech drezurních úlohách je 30. Pořadatel si vyhrazuje právo vlastního výběru z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek a volbě soutěže (priorita vIMI 2017 a vIM A/B 2018).

 

JEZDECKÝ FESTIVAL 2018 - VÝSLEDKY

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017 - VÝSLEDKY

JEZDECKÝ FESTIVAL 2016 - VÝSLEDKY

JEZDECKÝ FESTIVAL 2015 - VÝSLEDKY

JEZDECKÝ FESTIVAL 2014 - VÝSLEDKY

 

 

ZÁŠTITA:

 

Mediální partneři: